• Tuesday October 27,2020

Kujutav kunst

Selgitame teile, mis on kaunid kunstid ja kuidas neid kunstilise teostuse vorme liigitatakse. Ajalugu ja peamised omadused

Maalimine on üks kaunitest kunstidest.
 1. Mis on kaunid kunstid?

Kaunid kunstid tähistavad inimkonna ajalooliselt kultiveeritud kunstilise teostuse või esteetilise esituse peamisi vorme, mida peetakse kunst, milles kasutatakse üksteisest erinevaid tehnikaid, materjale ja protseduure. Kõik seitse hõlmavad aga paljusid tunnustatud tavasid, stiile ja suundumusi.

Need kunstid on traditsiooniliselt osa inimkonna kestvatest ja transtsendentsetest elementidest : need, mida peetakse kõrgkultuuris keskse koha vääriliseks, nii ajastu dokumentide või tunnistuste, tunnete moodi kui ka sümbolitena, mis nad seoti konkreetse maailmakäsitluse ja eksistentsiga.

Traditsiooniliselt tunnustatakse kuut kujutava kunsti vormi: maal, muusika, kirjandus, tants ja skulptuur. Seejärel lisati kino (seitsmes kunst), arhitektuur ja graafiline narratiiv või järjestikune kunst (üheksas kunst).

Peab ütlema, et kaunite kunstide kontseptsioon on seotud muuseumi ja ajalookunsti ideega, mitte niivõrd kaasaegse kunstiga, mis on selle kontseptsiooni kontrollinud või kahtluse alla seadnud. Tänapäeval vaadeldakse kunsti erinevatest vaatenurkadest, arvestades, et traditsioonilist kaunite kunstide mõistet on sageli süüdistatud etnostsentristlikuna (see soodustab Euroopa kunstimõistet) ja kultuuriliselt eksklusiivseks .

Vaata ka: Populaarne kunst.

 1. Kaunite kunstide ajalugu

Muistsed kreeklased uurisid kunstilist esindatust (eriti Arististteles) ja mõistsid seda kahes vastandlikus kategoorias: ülemus ja alaealine . Esimesed olid kõrgemad, poliitiliselt mõjuvõimsad ja transtsendentsed, teised aga lahkemad ja lihtsamad. See eristamine pidi põhinema ilu tajumiseks kasutatavatel meeltel (mida peetakse ülemisteks meelteks).

Kuid mõistet Kaunid kunstid kasutati 18. sajandil õigesti, et grupeerida sel ajal hinnatud kunstipraktikad ja proovida ühendada arvukad teooriad, mis olid ilu, stiili või maitse kohta. Esialgu lisati deklaratsioon ja oratoorium, kuid need asendati õigeks ajaks.

 1. Kuidas liigitatakse kaunid kunstid?

Muusika püüab saavutada ilu rütmide, meloodiate ja helide abil.

Kaunite kunstide klassikaline jaotus luuakse teie kasutatavate materjalide ja nende kasutamise viisi põhjal järgmiselt:

 • Arhitektuur See kasutab erinevaid ehitusmaterjale, et teha kodusid, hooneid ja linnaruume, mis oleksid samal ajal kaunid ja funktsionaalsed, esteetilised ja elamiskõlblikud.
 • Tantsu See kasutab kunstilist sisu väljendusvormina inimkeha ja muusikalist rütmi.
 • Skulptuur Kolmemõõtmeliste kujundlike või abstraktsete kunstiliste esituste saamiseks kasutage kivi, savi või mitmesuguseid tahkeid materjale.
 • Maalimine See kasutab erinevatest looduslikest ja kunstlikest allikatest saadud pigmente, et kujutada tegelikkust esteetiliselt värvi ja kuju kaudu lõuenditel ja muudel pindadel.
 • Muusika Inimese erinevate instrumentide abil püüab see saavutada ilu rütmide, meloodiate ja harmooniliselt häälestatud helide abil, et äratada kuulamisel esteetiline kogemus.
 • Kirjandus Kasutades keelt toorainena, komponeerib ta lugusid, teatrietendusi või poeetilisi kirjeldusi, mida saab seejärel lugeda ja esteetiliselt nautida.
 • Kino Kasutades keerukaid tehnilisi vahendeid, jäädvustab see valguse, heli ja aja ise simuleeritud või reaalsete sündmuste jadana, mis moodustavad loo, kõne või reaalsuse audiovisuaalse kujundi.
 1. Kaunite kunstide omadused

Kaunid kunstid on mitmekesised, kuid neil on ühtne tunnusjoon:

 • Nad soovivad ilu . Igal viisil ja ükskõik milliste tehnikate ja materjalide kaudu, kuid kaunid kunstid püüavad edastada konkreetset kogemust kaunist, harmoonilisest, transtsendentsest või sügavast.
 • Need on universaalsed . Põhimõtteliselt peaksid kunstiteosed olema hinnatavad kogu inimkonnale, sõltumata nende päritolu, usu või soo iseärasustest.
 • Nad on vastupidavad . Kunstiteosed peaksid aja jooksul vastu pidama ja suutma edastada nende sisu tulevastele põlvedele, olgu siis muuseumides, reproduktsioonides või nende jaoks spetsiaalses meedias.

Huvitavad Artiklid

Missioon ja visioon

Missioon ja visioon

Selgitame selgete näidetega, mis on ettevõtte missioon ja visioon. Lisaks, millised on erinevused kahe mõiste vahel. Ettevõtte missioon ja visioon tuleb sõnastada üheskoos. Mis on missioon ja visioon? Missiooni ja visiooni mõisted viitavad üldiselt eesmärkide seadmisele , mida inimene või rühm võib proovida saavutada . Mõlemad mõ

Kasum

Kasum

Selgitame, mis on kasum ja selle erinevused kasumi ja tootlusega. Lisaks, mis see on ja mis kahju on. Kasum on majandustegevusest saadud positiivne saldo. Mis kasu see on? Kasumiks, kasumiks või kasumiks loetakse positiivseid saldosid, mis saadakse majanduslikust või rahalisest protsessist või tegevusest . N

Majanduskriis

Majanduskriis

Selgitame teile, mis on majanduskriis, selle tunnused ja selle faasi põhjused. Lisaks selle tagajärjed ja mõned näited. Majanduskriisil on sellised tagajärjed nagu majanduslangus, kokkutõmbumine ja majanduslangus. Mis on majanduskriis? Majanduskriisi all mõistame majandustsükli teatud etappi, mida iseloomustavad negatiivsed mõjud , näiteks majanduslangus, kokkutõmbumine või majanduslangus. Vilgukivis

Kognitiivsed oskused

Kognitiivsed oskused

Selgitame teile, millised on kognitiivsed võimed ja nende intellektuaalsed võimed. Lisaks kognitiivsete oskuste liigid ja näited. Kognitiivsed oskused on seotud intelligentsuse, õppimise ja kogemustega. Mis on kognitiivsed oskused? Inimese võimetele , mis on seotud teabe töötlemisega , st mälu kasutamist hõlmavate võimetega, on see tuntud kui kognitiivsed võimed või kognitiivsed võimed. tähelepanu,

Mikroökonoomika

Mikroökonoomika

Selgitame, mis on mikroökonoomika ja millised on harud, kuhu see jaguneb. Lisaks sellele, milleks see on ja selle peamised püüdlused. Mikroökonoomika eesmärk on turu modelleerimine. Mis on mikromajandus? Mikroökonoomikat mõistetakse majandusliku lähenemisviisina, mis hõlmab ainult majandussubjektide , näiteks tarbijate, ettevõtete, töötajate ja investorite tegevust, või ühe või teise toote konkreetsed turud. Teisisõnu, see

Lagunevad organismid

Lagunevad organismid

Selgitame, mis on lagunevad organismid ja tüübid, mis eksisteerivad. Lisaks selle ökoloogiline tähtsus ja mõned näited. Lagundajad hõivavad liiklusketi alumise astme. Mis on lagunevad organismid? Lagunevateks organismideks nimetatakse kõiki neid heterotroofseid elusolendeid, kelle peamiseks elatusallikaks on lagunemisjärgus orgaaniline aine , mis aitab vähendada selle minimaalseid kasutatavaid komponente (lagunemine) n). Lagundaj