• Wednesday August 10,2022

Art


Kivikunst

Kivikunst

Selgitame teile, mis on rokikunst ja selle peamised omadused. Lisaks, mis on nende iidsete jooniste ajalugu. Kivikunst umbes 40 000 aastat tagasi. Mis on rokikunst? Seda nimetatakse "koopakunstiks" või " koopamaalinguks " eelajalooliste visandite või jooniste jaoks, mis on avastatud kividest või koobastest ja kajastavad ürgse inimkonna kujutlusvõimet. See

Abstraktne kunst

Abstraktne kunst

Selgitame, mis on abstraktne kunst ja mis oli selle kunstilise väljenduse päritolu. Lisaks selle omadused ja klassifikatsioon. Abstraktne kunst kasutab oma iseseisvat kujundite, värvide ja joonte keelt. Mis on abstraktne kunst? Kutsume abstraktset kunsti peamiselt plastilise kunsti (maal ja skulptuur) väljendusstiiliks, mis esindab reaalse maailma konkreetseid ja äratuntavaid tegelasi (nagu kujundlik kunst seda teeb), pakub välja teistsuguse reaalsuse oma, iseseisva vormide, värvide ja joonte keele kaudu . Teisi

Etenduskunst

Etenduskunst

Selgitame teile, mis on etenduskunst ja nende kunstiliste esinduste ajalugu. Olemasolevad tüübid ja nende elemendid. Teaduslikud esindused võivad avalikkust oma arengusse kaasata või mitte. Mis on etenduskunst? Kõigile neile, kes on määratud teadusliku esituse , st lavastuse, lavastuse jaoks, on see tuntud kui „Scenic Arts”. Seega on

Kujutav kunst

Kujutav kunst

Selgitame, mis on kujutav kunst, selle ajalugu ja milleks see kunstiteadus mõeldud on. Lisaks sellele, kuidas see on klassifitseeritud ja millised on selle omadused. Kujutav kunst hõlmab traditsioonilise plastilise kunsti tehnikaid ja muid uusi. Mis on kujutav kunst? Kujutav kunst viitab tehnikate ja kunstiharude kogumile, mis ulatuvad traditsioonilisest plastilisest kunstist kõige uuenduslikumate ja ebatraditsioonilisemate trendideni, mis kasutavad ära olemasolevaid uusi tehnoloogiaid, näiteks digikunst, linnakunst ja muud, mis tekkisid kahekümnendal sajandil ja mis saab alguse XXI-st. Neid

Rahvakunst

Rahvakunst

Selgitame, mis on populaarne kunst ja mis tüüpi levikunst on olemas. Lisaks selle olulisus, omadused ja konkreetsed näited. Rahvakunst mängib olulist rolli rahvusliku identiteedi kujundamisel. Mis on rahvakunst? Populaarset kunsti ega selle vastandkategooriat, eliidi või elitaari kunsti pole lihtne määratleda. Neid

Tänavakunst

Tänavakunst

Selgitame teile, mis on tänavakunst ja kuidas see kunstiline väljendus tekkis. Tänavakunsti liigid ja nende omadused. Sümboolne fraas hõlmab üleilmastunud maailma töötaja. Mis on tänavakunst? Tänavakunstist, linnakunstist või tänavakunstist rääkides viitame kunstiväljenduse mitteametlikele võtetele, mis esinevad tänaval vabalt , mõnikord isegi ebaseaduslikult, tavaliselt suurtes linnades . See on teatud tü

Plastiline kunst

Plastiline kunst

Selgitame, mis need on ja mis tüüpi plastikkunst on olemas. Lisaks: plastilise kunsti ajalugu, omadused ja näited. Maal on kõigist plastilistest kunstidest kõige klassikalisem. Mis on plastiline kunst? Plastiikkadest rääkides peame silmas kunstiteoste väljatöötamise tehnikaid, milles kasutatakse materjale ja elemente, mida kunstnik saab vormida , muuta või muuta. Neid elem

Kujutav kunst

Kujutav kunst

Selgitame teile, mis on kaunid kunstid ja kuidas neid kunstilise teostuse vorme liigitatakse. Ajalugu ja peamised omadused Maalimine on üks kaunitest kunstidest. Mis on kaunid kunstid? Kaunid kunstid tähistavad inimkonna ajalooliselt kultiveeritud kunstilise teostuse või esteetilise esituse peamisi vorme, mida peetakse kunst, milles kasutatakse üksteisest erinevaid tehnikaid, materjale ja protseduure. Kõ

Barokk

Barokk

Selgitame, mis on barokk ja peamised teemad, mida see hõlmab. Lisaks sellele, kuidas oli selle perioodi maal ja kirjandus. Barokki iseloomustas kunsti mõtteviisi muutus. Mis on barokk? Barokk oli lääne kultuuriajaloo periood , mis hõlmas tervet 17. ja 18. sajandit ning ulatus enam-vähem sõltuvalt ajaloolisest protsessist iga riigi eripära. Seda p

Kubism

Kubism

Selgitame teile, mis on kubism, selle liikumise omadused ja kunstnikud. Lisaks analüütiline, sünteetiline kubism ja mõned teosed. Kubismi iseloomulik stiil uurib reaalsuse uut geomeetrilist vaatenurka. Mis on kubism? Kubismi nime tuntakse kahekümnenda sajandi kunstiliigutusena, mis tungis Euroopa kunstimaastikku 1907. aas

Komöödia

Komöödia

Selgitame, mis on komöödia ja mis oli selle imelise dramaatilise žanri päritolu. Lisaks olemasolevad komöödiatüübid ja näited. Komöödiaid iseloomustab naeru esilekutsumine ja õnneliku lõpu saavutamine. Mis on komöödia? Seda nimetatakse "komöödiaks", mis on üks vanimaid draamažanre, mis on oma teemas vastandatud tragöödiale, st mida iseloomustavad süžeed ja narratiivid, mis kutsuvad esile naera ja saa õnnelik lõpp. Kreeka filosoof Arist t

Kollaaž

Kollaaž

Selgitame teile, mis on kollaaž ja kuidas see kunstitehnika alguse sai. Lisaks olemasolevad kollaažitüübid ja nende näited. Plastilises kunstis kasutatakse näiteks kollaaži jaoks sageli fotosid ja ajalehti. Mis on kollaaž? Seda nimetatakse `` kollaažiks '' (prantsuse keeles coller, mis tõlgib pegar ) a kunstitehnika, mis koosneb teoste ehitamisest plasti läbi aglomeratsiooni või erinevat päritolu tükkide või jaotustükkide kombinatsiooni, andes neile ühtse tooni. Teisisõnu tähen

Filmikunst

Filmikunst

Selgitame teile, mis on kinematograafia ja mida see kunstitehnika tähendab. Lisaks kinematograafia ajalugu ja omadused. Erinevalt fotograafiast saate taasesitada liikumist ja isegi heli. Mis on kinematograafia? Filmikunst, mida nimetatakse ka kinoks , on liikuvate piltide jäädvustamise, salvestamise ja edastamise tehnika ja kunst , mis sageli on varustatud kuuldeaparaadiga. S

Dadamo

Dadamo

Selgitame teile, mis on dadaism, mis on selle liikumise ajalooline kontekst ja omadused. Autorid, esindajad ja tööd. Daddadi liikumist peeti antiarte ks ehk antistaatiliseks liikumiseks . Mis on antud? Selle all mõistetakse liikumist, mis on antud või lihtsalt antud kunstilis-kultuurilisele liikumisele, mis tekkis kahekümnenda sajandi alguses Šveitsis eesmärgiga mässata kirjanduslike konventsioonide vastu ja kunstiline, mida ta pidas kodanlikuks, ning neid saatnud positivistlik filosoofia ja nende mõistuse idee. Seejäre

Kujundus

Kujundus

Selgitame teile, mis on disain ja millised on selle peamised omadused. Lisaks, mis on graafiline, tööstuslik ja arhitektuuriline disain. Kujundajad ei tee muud kui loovad füüsilisi, graafilisi või muid objekte. Mis on disain? Sõnakujundusel on väga lai määratlusvahemik, kuna see kehtib enam-vähem diferentseeritult paljude inimteadmiste valdkondade kohta. Projekte

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Ekspressionism

Ekspressionism

Selgitame teile, mis on ekspressionism, selle omadused, abstraktne ekspressionism ja saksa keel. Lisaks tema teosed ja autorid. Ekspressionismi päritolu leidis aset Saksamaal. Mis on ekspressionism? Ekspressionismist rääkides peame silmas kunsti- ja kultuuriliikumist, mis tekkis 20. sajandi Saksamaal ja hõlmas suurt hulka loojaid erinevates kunstivaldkondades, nagu maal, skulptuur, kirjandus, arhitektuur, kino, teater, tants, fotograafia jne Selle aluspõhimõte kipub olema kokku pandud reaalsuse deformeerimisel, et väljendada kunstniku emotsionaalset ja psühholoogilist , see tähendab subjektiivs

Futurism

Futurism

Selgitame teile, mis on futurism, ajalooline, sotsiaalne kontekst ja selle omadused. Luuletused, maal ja futuristlik arhitektuur. Futurismi pakuti praeguse, ägeda ja agressiivse liikumisena. Mis on futurism? Futurism oli üks paljudest kahekümnenda sajandi Euroopa avangardi moodustanud kunstilistest suundumustest, mis tekkis Itaalias 1909. a

Fotograafia

Fotograafia

Selgitame teile, mis on fotograafia, kuidas see tekkis ja milleks see kunstitehnika on mõeldud. Lisaks selle omadused ja olemasolevad tüübid. Fotograafia seisneb valguse kasutamises, selle projitseerimises ja fikseerimises piltide kujul. Mis on foto? Seda nimetatakse fototehnikaks ja tehnikaks, mis koosneb piltide jäädvustamisest valguse abil , selle projitseerimisest ja fikseerimisest pildi kujul. gee

Digitaalne fotograafia

Digitaalne fotograafia

Selgitame, mis on digitaalne fotograafia ja milleks see on mõeldud. Lisaks selle ajalugu, peamised omadused, eelised ja puudused. See revolutsiooniline tehnoloogia areng muutis fototööstust igaveseks. Mis on digifotograafia? Digitaalfotograafia on piltide jäädvustamise protsess tumeda kaamera kaudu , mis on väga sarnane sellele, mida traditsiooniline fotograafia vihjab, kuid selle asemel Kui kasutate valgustundlikke ja keemiliselt arenevaid filme, jäädvustage valgust valgustundlikest ühikutest koosneva elektroonilise anduri abil. Sel vii