• Tuesday August 3,2021

Rahvakunst

Selgitame, mis on populaarne kunst ja mis tüüpi levikunst on olemas. Lisaks selle olulisus, omadused ja konkreetsed näited.

Rahvakunst mängib olulist rolli rahvusliku identiteedi kujundamisel.
 1. Mis on rahvakunst?

Populaarset kunsti ega selle vastandkategooriat, eliidi või elitaari kunsti pole lihtne määratleda. Neid termineid kasutatakse kunsti nähtusele erinevate lähenemisviiside tähistamiseks, lähtudes kaalust, milline ühiskonnaklass seda rohkem kajastab: populaarsed klassid või eliit.

Seda vahet, mis on kujutava kunsti või kõrge kunsti või madala kunsti või populaarse kunsti idee pärija, on kahekümnenda ja kahekümne esimese sajandi jooksul kahtluse alla seatud mitu korda. Selle kasutamine on levinud mass- või enamuskunsti sünonüümina, mis oleks kõige hõlpsamini mõistetav ja kõige vähem haritud, kultuurilise või vähemuste kunsti suhtes, palju nõudlikum oma vestluskaaslase suhtes.

Sealt eraldub marginaalne (peavoolu) ideaal versus alternatiiv, see tähendab tsentraalsed kunstivormid, mida kontrollitakse ja mida tarbitakse massiliselt, marginaalsete kunstivormide kõrvale. ja väiksema mõjuga, kuid suurema kultuurilise väärtusega.

Samamoodi võib rahvakunsti teatavates kontekstides viidata folkloorile või päritud traditsioonidele, kui see pole kunst, mis on pühendunud ühiskondlikule või poliitilisele taktile. Seda ei tohiks kunagi segi ajada 1960ndate paiku sündinud esteetilise liikumisega Pop-art.

Vaata ka: Tänavakunst.

 1. Rahvakunsti liigid

Populaarset kunsti pole õigesti klassifitseeritud, kuid laias laastus võime rääkida:

 • Populaarne muusika . Mitmekesise vaimu muusikalised väljendused, mis hõlmavad erinevaid instrumente (sageli laenuna naaberkultuuridest) ning on seotud kohalike, riiklike või piirkondlike motiividega ja kujutletavad, tavaliselt tantsuga kaasas.
 • Populaarne lüürika Salmi ja retsitatiivi vormid, näiteks hispaania romanss või argentiina payeo; Need esinevad tavaliselt kupeedide või kontrapunktidena, pidudel või ühiskondlikel üritustel.
 • Rahvatants Traditsioonilised tantsuvormid, mis tavaliselt kogukonda rühmitavad ja teatavat kuuluvustunnet tugevdavad. Need on tavaliselt mestizo või traditsioonilised tantsud, kokkupuutel esivanemate päranditega.
 • Suuline kirjandus Suuliselt edastatavad lood, põlvest põlve raamatutesse harva kogutud lood, mis kajastavad populaarseid väärtusi ja tavasid, kohalikke või iidseid anekdoote ning isegi muinasjutte ja müstilisi või usulisi motiive.
 • Käsitöö Tavaliselt on need skulptuurid, maalid, keraamika, kangad või kullassepad, mis on traditsiooniliselt valmistatud piirkonnas ja sisaldavad nende kultuurilisi motiive. Tavaliselt on need tükid, millel on lihtne dekoratiivne või praktiline funktsioon, nagu tuhatoosid, potid jne.
 1. Rahvakunsti tähtsus

Rahvakunst mängib olulist rolli rahvusliku identiteedi kujundamisel, kuna kui te ei allu täielikult "kõrgkultuuri" reeglitele ja protsessidele, saate liikuda vabamalt ja kaasata väga mitmekesiste suundumuste, tehnikate ja toodete arve

Paljude jaoks peitub selle tõeline väärtus rahvaste reaalsuse väljendusena, mis on alati segane, keeruline ja raskesti määratletav.

 1. Rahvakunsti omadused

Rahvakunst ei kuulu konkreetsesse ajaloolisse perioodi.
 • See tekib renessansi ajal . Uue jõuka seltskonnaklassi tekkimisega leiavad kodanlikud kodanikud jõukate kaupmeeste hulgast palju laiemat publikut - kunstnikud, kes varem valmistasid oma tükid aristokraatia patrooniks. Seda kunsti aga põlgasid aristokraadid kui "rahvakunsti".
 • Seda populariseeritakse tööstusrevolutsioonis . Tänu massikultuurile ja kunstiteoste tehnilisele reprodutseerimisele kerkib esile uus „populaarsete” kategooria, mis viitab nüüd tarbitud massile, sellele, mida toodetakse ja müüakse laiemale üldsusele.
 • Sellel pole korda . Ehkki kontseptsiooni päritolu võib ära märkida, ei kuulu rahvakunst ajaloolisesse perioodi ega konkreetsesse liikumisse, vaid koondab hoopis erineva taustaga teoste komplekti.
 • See ei viita autoritele . Ehkki on võimalik rääkida populaarsetest kunstnikest ja neid nimetada, on kõige tavalisem see, et rahvakunst viitab kultuuriliste väljendusvormide kategooriale, millele on autorsust keeruline omistada.
 1. Rahvakunsti näited

 • Ameerika aborigeenide koristustalgud, mis elasid üle koloniseerimisprotsessi, näiteks Makah, 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest.
 • Tants Lõuna-Ameerika trummidega (Argentiinas ja Uruguay), mida tuntakse Candombe või Candombé nime all.
 • Sebucáni kangas - Venezuela põlise päritolu pidulik traditsioon.
 • Hispaanias asuvad Valencia kärjed igal aastal märtsi esimesel poolel kohalike pidude ikoone täis pidustuste sari.
 • Koljud ja pan de muerto, Mehhiko rahvaköök, et tähistada surnute päeva.

Huvitavad Artiklid

Emaplaat

Emaplaat

Selgitame, mis on emaplaat ja selle peamised funktsioonid. Lisaks olemasolevad tüübid, nende osad ja kuidas seda tuvastada. Emaplaat on arvutisüsteemi peamine integreeritud trükkplaat. Mis on emaplaat? Andmetöötluses on emaplaat, põhiplaat, emaplaat, emaplaat (inglise keeles: muud tahvlid ) arvutisüsteem , mille külge kinnitatakse ülejäänud arvuti komponendid. Seetõttu o

Selgrootud loomad

Selgrootud loomad

Selgitame teile, millised on selgrootud loomad ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks näited selgrootutest. Selgrootud moodustavad 95% teadaolevatest elusliikidest. Mis on selgrootud loomad? Selgrootute loomadena tuntakse kõiki loomariigi liike, kellel pole notokordio- või seljaaju, selgroogu ega liigendatud sisemist luustikku. S

Elektrostaatiline

Elektrostaatiline

Selgitame teile, mis on elektrostaatiline olemus, uurimisteemad, millele see füüsikaharu keskendub, ja millised on elektrostaatilised nähtused. Esteetiline elekter on elektrostaatilise uurimise objekt. Mis on elektrostaatiline? Seda tuntakse kui elektrostaatilist füüsikaharu, mis uurib kehades tekkivat mõju nende elektrilaengute tagajärjel või mis on sama, laengute käitumine elektriline tasakaalusituatsioonis. Nimetat

Väärtpaberite tüübid

Väärtpaberite tüübid

Selgitame teile, mis tüüpi väärtused eksisteerivad nii sotsiaalselt kui ka universaalselt ja konkreetsetes valdkondades. Lisaks iga tüübi omadused. Väärtused näitavad, mida kultuur väärtuslikuks peab. Mis tüüpi väärtused on? Väärtustest rääkides viitame objektide või subjektide omadustele ja omadustele, mida kogu inimühiskond peab väärtuslikuks , st mida ta peab väärtustamiseks, et neid kaitsta, julgustada ja korrata. Väärtused võivad olla v

Analooggeomeetria

Analooggeomeetria

Selgitame teile, mis on analüütiline geomeetria, selle ajalugu, omadused ja kõige olulisemad valemid. Lisaks selle erinevad rakendused. Analüütiline geomeetria võimaldab graafiliselt esitada matemaatilisi võrrandeid. Milline on analüütiline geomeetria? Analüütiline geomeetria on matemaatikaharu, mis on pühendatud geomeetriliste kujundite ja nende vastavate andmete (nt alad, kaugused, ruumalad, punktid) põhjalikule uurimisele . ristmik, ka

Sõna

Sõna

Selgitame, mis on Word ja mis on selle mõiste tähendus. Lisaks lugu selle tarkvara erinevate versioonidega. Word viitab üldiselt tekstitöötlustarkvarale. Mis on Microsoft Word? Microsoft Word on Microsofti välja töötatud tekstitöötlustarkvara . Selle pakutavate mitmete toimingute ja võimaluste hulgas on veeriste muutmine, kasutatav allikas, värvi lisamine, ortograafiliste vigade parandamine jne Veel: Mis on Microsoft Word? Sõna tähen