• Tuesday October 26,2021

Art

Selgitame, mis on kunst ja mis on need kunstidistsipliinid, mida tunneme. Mõiste areng. Kuidas kunsti liigitatakse.

Kunst on kultuuri üks olulisemaid komponente.
 1. Mis on kunst?

Kunst on loomingulise tegelase mis tahes väljendusvorm, mis inimesel võib olla . See seisneb inimese tundmatuse väljendamises läbi lõpmatu arvu vormide ja tehnikate.

Kunst on mehe võime esindada oma tundeid, emotsioone ja ettekujutusi oma kogemustest ja loovusest. Tavaliselt on kunst mõiste segamini mõistega "käsitööline". Käsitööline on see, kes suudab paljusid teoseid reprodutseerida ja on sellele pühendunud, selle asemel on kunst ainulaadne teos.

Sõna kunst on läbi ajaloo levinud kogu maailmas kõikides selle vormides. Varem, kui keegi rääkis kunstist, vihjasid nad sellele ainult mõnele aspektile, näiteks maalimisele ja joonistamisele. Täna hõlmab see sõna palju enamat.

Paljudes riikides on kunst üks olulisemaid kultuurikomponente, näiteks Argentiinas on selline tantsu tüüp nagu tango üks tema traditsioonilisemaid teoseid .

Kõik ajaloolased, filosoofid ja muud mõtlejad ei ole praeguse kunsti määratluses nõus. Paljud inimesed ei pea kunsti tavaliselt teatud väljenditeks, näiteks söögitegemiseks, st kulinaarseks, ja nad nimetavad kunstiks ainult seda, mis viitab maalimisele, joonistamisele, laulmisele ja tantsule . Kuid tegelikkus on see, et aastate jooksul on kõik edenenud ja kunst laienes mitte ainult maailma paikades, vaid ka oma tähenduses.

See võib teid teenida: kaunid kunstid.

 1. Mis on kunstidistsipliinid?

Fotograafia põhineb liikuvate või mitte liikuvate piltide jäädvustamisel.

Kujutav kunst

 • Arhitektuur: Arhitektuur hõlmab majade ja hoonete konstruktsioonide kavandamise ja betoneerimise kunsti. See on protsess, mis hõlmab ka tulevikus kasutatavate struktuuride, näiteks koolide, asutuste, haiglate, kujundamist. Mõned riigid, näiteks Dubai, on tuntud oma muljetavaldavate arhitektuuriliste tööde poolest. Praegu on sellel maal kõrgeimad hooned maailmas. Sajandeid tagasi viidi arhitektuur läbi teiste protsesside kaudu, mis erinevad praegusest, see tähendab muude materjalide ja ehitusmeetodite abil.
 • Kehakunst: see on üks, kus inimese keha kasutatakse tugina. Selles kunstis on meik, kostüümid ja modifikatsioonid, nagu näiteks augud ja tätoveeringud.
 • Digitaalkunst: see on viimastel aastatel üks enim kasutatud, see on digitaalmeedia kasutamine näiteks videomängu,
 • Kinematograafia: see on tehnika, mille abil näidatakse liikuva pildi reprodutseerimise tüüpi. See tekkis 1895. aastal.
 • Joonis: see on kõige tuntum kunstiliik ja põhineb igat tüüpi elementide graafilisel kujutisel. See on üks peamisi tehnikaid muude kunstiliikide jaoks.
 • Skulptuur: Seda tüüpi kunst põhineb käsitsi modelleeritud teoste loomisel mitmesuguste materjalidega, näiteks savi, savi, puit, metall.
 • Fotograafia: see on tehnika, mis põhineb mis tahes tüüpi pildi jäädvustamisel, mis on liikuvas või mitte. Viimaste aastate jooksul on need tehnikad suutnud väga kiiresti edasi liikuda.
 • Maalimine: see on piltide loomine värvipigmentide abil. Seda tehakse paljudel erinevatel pindadel, näiteks puidul, paberil, metallil jne.

Etenduskunst

 • Tants: Seda tüüpi kunst on pärit sajandeid tagasi. See puudutab muusika kaudu tehtud inimkeha liikumist. Igas kultuuris võib olla erinev tants, mis vastab selle traditsioonidele.
 • Teater: see on kunstiharu, kus grupp inimesi, keda nimetatakse näitlejateks, etendab laval kirjandusliku draama kujutist.

Muusikakunst

 • Laulmine: väljendusmeetodi puhul, mida kasutatakse hääle täielikuks ärakasutamiseks. Nagu tantsus, on ka selles kunstitüübis laulu erinevaid variante.
 • Muusika: selle tootmiseks kasutatakse mis tahes tüüpi muusikariista või helisid, milles saab tekitada rütmi. Muusika hõlmab ka laulmist.

Kirjanduskunst

 • Luule: see on kirjanduslik kompositsioon, mille väljendamiseks on mitut tüüpi struktuure.
 • Draama: see on kirjalik vorm, mis põhineb kahe või enama inimese dialoogil. Dialoogi kaudu tutvustatakse lugu, kus tegelaste tegevust arendatakse.

Kõik need kunstiliigid on aja jooksul arenenud, luues uusi stiile, milles iga inimene leiab parema viisi nende tuvastamiseks ja arendamiseks aja jooksul.

Tehnoloogia areng oli osa uute kunstivormide, näiteks digitaalse kunsti, loomise sammastest . Ilma selle tehnoloogiata poleks seda võinud luua, kuna see on kunst, mis sünnib kõigest, mis eeldab praegust tehnoloogilist kasutamist.

Huvitavad Artiklid

Loogiline mõtlemine

Loogiline mõtlemine

Selgitame teile, mis on loogiline mõtlemine ja mille jaoks see mõttekäik on mõeldud. Lisaks mõned näited loogilisest mõtlemisest. Loogiline mõtlemine loob seoseid reaalsete ja abstraktsete objektide vahel. Mis on loogiline mõtlemine? Loogilise mõtlemise all mõistetakse puhtalt relatiivsete mõttekäikude vorme , see tähendab reaalsete või abstraktsete objektide ja nendevaheliste suhete seeria kaasamist. See on mõtlem

Pärismaised liigid

Pärismaised liigid

Selgitame teile, mis on kohalik liik, mis on endeemiline ja eksootiline liik. Lisaks mõned näited kohalike liikide kohta. Looduslikud liigid moodustavad iga piirkonna loodusliku loomastiku ja taimestiku. Mis on kohalik liik? Öeldakse looma, taime või muu liigi kohta, mis on pärismaine liik, kui see pärineb konkreetsest geograafilisest kohast , see tähendab, et see on selle piirkonna levinud, ilma igasuguse inimsekkumiseta. n tüü

Maailmajõud

Maailmajõud

Selgitame teile, mis on maailmajõud, selle omadused ja millised võimed olid läbi ajaloo kuni tänapäevani. Maailmavõimud konkureerivad omavahel piirkonna või maailma juhtimise nimel. Mis on maailma jõud? Neid riike või rahvusi, kelle majanduslik ja / või sõjaline võimsus on selline, et nad on võimelised avaldama otsest või kaudset mõju teistele ümbritsevatele riikidele või piirkondadele, nimetatakse maailmavõimuks. . Mõnel juhul sa

Raud

Raud

Selgitame, mis on raud ja milliseid rauatüüpe sageli kasutatakse. Lisaks näited sellest retoorilisest kujundist ja sellest, mis on sarkasm. Iroonia edastab teavet, mis on vastuolus öeldud või kirjutatud sõnumiga. Mis on raud? Seda nimetatakse retooriliseks kujundiks, mis seisneb teabe edastamises, mis on täiesti vastuolus öeldud või kirjutatud sõnumiga. Seda saa

Maksumus

Maksumus

Selgitame, mis on kulu ja mis tüüpi kulud on olemas. Fikseeritud ja muutuvkulu. Kulude seos tootmisega. Maksumus on kauba või teenuse tootmisega seotud otsene kulu. Mis on maksumus? Kulud, mida nimetatakse ka kuludeks, on majanduslikud kulud, mis on põhjustatud mõne kauba tootmisest või teenuse osutamisest . See

Teoloogia

Teoloogia

Selgitame teile, mis on teoloogia ja mis on selle teaduse õppeharud. Lisaks suurepärased teoloogid ja teoloogilised dokumendid. Teoloogia tähendus võiks viidata laiemalt Jumala uurimisele. Mis on teoloogia? Teoloogia on Jumala uurimine või põhjendamine . See on teadus, mille ülesandeks on uurida teadmiste kogumit, mis on seotud jumaliku, Jumalaga. Sõna