• Monday November 30,2020

Arvamusartikkel

Selgitame, mis on arvamusartikkel ja millisesse žanrisse see kuulub. Lisaks, mis keelt ja ülesehitust see tekst kasutab.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatud Interneti-portaalides.
  1. Mis on arvamusloom?

Arvamusartikkel, tuntud ka kui arvamusveerg, on tekst, mille eesmärk on tõstatada avaliku arvamuse vastu huvi teemadel või Esimese inimese probleemid.

Inimesed, kes kirjutavad neisse tekstidesse oma vaatepunkti, on tavaliselt silmapaistvad tegelased või kellel on nende erialadel teatav tähtsus; need võivad olla näiteks poliitika, majanduse või kirjadega seotud inimesed. Neid inimesi hakatakse nimetama kolumnistideks.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatavates Interneti-portaalides ning inimesed, kes neid loovad, töötavad tavaliselt iga meedia jaoks, milles nad ilmuvad.

Nagu me ütlesime, saavad need tekstid käsitleda mis tahes teemasid, mida suhtleja peab vajalikuks jagada, ja nende peamine eesmärk on mõjutada nende arvamust lugejates, et nad saaksid jõuda oma järelemõtlemiseni selle põhjal, mida Nad loevad .

Vastuvõtja tähelepanu köitmiseks ja nende lugemise kiireks ja hõlpsaks muutmiseks on kasutatav keel tavaliselt lihtne ja lugejatele tuttav . Vaatamata spetsiaalsetes ajalehtedes viibimisele ei ole arvamusartiklitel tavaliselt mingisuguseid piiranguid, kui otsustatakse, kuidas adresseerida valitud teema

See võib teid teenida: ajakirjanduslik tekst.

  1. Arvamusartikli žanr

Arvamusteose võib liigitada kirjandusžanriks.

Selle kohta, millisesse žanrisse seda tüüpi tekst kuulub, on teatud poleemikat. Mõni spetsialist leiab, et arvamusartikkel kuulub ajakirjandusžanrisse, kuna see paljastab teema ja annab oma arvamuse ajakirjanduse ja teabega seotud kontekstis.

Ehkki see ei vasta loo tunnustele, on sellel siiski teatud sarnasusi, kuna selle teemad käsitlevad tavaliselt aktuaalseid probleeme.

Selle asemel võib seda kirjeldada ka kirjandusžanrina, kuna see pole uudis, vaid on lihtsalt tekst, kus kirjanik kajastab ja annab oma arvamused konkreetsel teemal.

Arvamusartikkel ei keskendu uudiste faktidele, vaid sellele, mida see inimene mõtleb ja mõtleb.

  1. Arvamusartikli keel ja ülesehitus

Arvamusartiklid hõivavad ajalehtedes tavaliselt lühikese ruumi ja ilmuvad tavaliselt põhiloo kõrval kitsas veerus või nende tekstide konkreetsel lehel. Teie laused peaksid olema lühikesed ja lihtsa ülesehitusega, et saada lugejatele paindlik ja selge lugemistekst.

Veerg peaks olema struktureeritud järgmiselt:

  • Teksti esimeses lõigus tuleb esitada teema, millest artiklit ja selle lõputööd käsitletakse.
  • Järgmistes lõikudes töötatakse välja argumendid, mis toetavad kolumnisti väitekirja; Võib lisada positiivseid, negatiivseid aspekte ja sama arvamuse.
  • Äärmiselt oluline on lisada järeldus kirjaniku mõtete ja ideedega, millega tekst lõpeb.

Kolumnist peab olema piisavalt suuteline lugejat veenma ja mõjutama selleteemalisi mõtteid, selleks peab ta kasutama kõiki vahendeid, mida ta keele ja veendumuste jõu abil haldab.

Huvitavad Artiklid

Pulss

Pulss

Selgitame teile, mis on südame pulss, mis on üks olulisemaid elulisi tunnuseid. Kuidas ja kus seda mõõdetakse? Pulsatsiooni normaalväärtused. Sõltuvalt vanusevahemikust täheldatakse erinevaid eeldatavaid parameetreid. Mis on pulss? Pulss on arteriaalne liikumine, mille tekitavad südamelöögid kaart acos ja see toimib selle mõõtmisena. Need on süd

Omadussõna

Omadussõna

Selgitame teile, mis on omadussõna ja mis on selle sõna funktsioon. Lisaks, millised on omadussõnade tüübid, mis eksisteerivad. Mõiste adjektiivne tuleb ladina keelest adiectivus, mis tähendab mis on lisatud . Mis on omadussõna? Omadussõnad on teatud tüüpi sõnad, mille ülesandeks on täiendada ja täpsustada nimisõnade omadusi , millega nad lauses kõrvuti lisavad. Mõiste adjektii

Elektriväli

Elektriväli

Selgitame teile, mis on elektriväli, selle avastamise ajalugu, kuidas mõõdetakse selle intensiivsust ja milline on selle valem. Elektriväli on ruumi piirkond, mida on muudetud elektrilaenguga. Mis on elektriväli? Elektriväli on füüsiline väli või ruumi piirkond, mis interakteerub elektrijõuga . Selle kuj

Organism

Organism

Selgitame, mis on organism, kuidas see on klassifitseeritud, autotroofseks ja heterotroofseks organismiks. Lisaks inimorganism ja näited. Organismidel on ainevahetus, mis võimaldab neil oma olemasolu tagada. Mis on organism? Bioloogias nimetatakse ainsust ja diferentseerunud indiviidi organismiks või elusolendiks, mis koosneb hierarhiliste ja spetsialiseeritud orgaaniliste ainete komplektist. N

Omandiõigus

Omandiõigus

Selgitame teile, mis on omandiõigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited selle õiguse kasutamisest. Seda õigust saab kontrollida näiteks maja ostmise või müügi korral. Mis on omandiõigus? Omandi- või omandiõigus on isikul konkreetse objekti või vara suhtes otsene ja vahetu õigus- ja teovõime, mis võimaldab neil seadusega kehtestatud raamistikus vabalt käsutada. Teisisõnu, see

Reostuse põhjused

Reostuse põhjused

Selgitame teile, millised on reostuse põhjused, miks mitmesugused reostused tekivad ja nende tagajärjed. Reostus võib olla looduslik või kunstlik. Mis on reostus ja milliseid liike seal on? Reostus on ainete sattumine keskkonda, mis mõjutab selle tasakaalu ja muudab selle ebakindlaks keskkonnaks . Öko