• Saturday July 24,2021

Arvamusartikkel

Selgitame, mis on arvamusartikkel ja millisesse žanrisse see kuulub. Lisaks, mis keelt ja ülesehitust see tekst kasutab.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatud Interneti-portaalides.
  1. Mis on arvamusloom?

Arvamusartikkel, tuntud ka kui arvamusveerg, on tekst, mille eesmärk on tõstatada avaliku arvamuse vastu huvi teemadel või Esimese inimese probleemid.

Inimesed, kes kirjutavad neisse tekstidesse oma vaatepunkti, on tavaliselt silmapaistvad tegelased või kellel on nende erialadel teatav tähtsus; need võivad olla näiteks poliitika, majanduse või kirjadega seotud inimesed. Neid inimesi hakatakse nimetama kolumnistideks.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatavates Interneti-portaalides ning inimesed, kes neid loovad, töötavad tavaliselt iga meedia jaoks, milles nad ilmuvad.

Nagu me ütlesime, saavad need tekstid käsitleda mis tahes teemasid, mida suhtleja peab vajalikuks jagada, ja nende peamine eesmärk on mõjutada nende arvamust lugejates, et nad saaksid jõuda oma järelemõtlemiseni selle põhjal, mida Nad loevad .

Vastuvõtja tähelepanu köitmiseks ja nende lugemise kiireks ja hõlpsaks muutmiseks on kasutatav keel tavaliselt lihtne ja lugejatele tuttav . Vaatamata spetsiaalsetes ajalehtedes viibimisele ei ole arvamusartiklitel tavaliselt mingisuguseid piiranguid, kui otsustatakse, kuidas adresseerida valitud teema

See võib teid teenida: ajakirjanduslik tekst.

  1. Arvamusartikli žanr

Arvamusteose võib liigitada kirjandusžanriks.

Selle kohta, millisesse žanrisse seda tüüpi tekst kuulub, on teatud poleemikat. Mõni spetsialist leiab, et arvamusartikkel kuulub ajakirjandusžanrisse, kuna see paljastab teema ja annab oma arvamuse ajakirjanduse ja teabega seotud kontekstis.

Ehkki see ei vasta loo tunnustele, on sellel siiski teatud sarnasusi, kuna selle teemad käsitlevad tavaliselt aktuaalseid probleeme.

Selle asemel võib seda kirjeldada ka kirjandusžanrina, kuna see pole uudis, vaid on lihtsalt tekst, kus kirjanik kajastab ja annab oma arvamused konkreetsel teemal.

Arvamusartikkel ei keskendu uudiste faktidele, vaid sellele, mida see inimene mõtleb ja mõtleb.

  1. Arvamusartikli keel ja ülesehitus

Arvamusartiklid hõivavad ajalehtedes tavaliselt lühikese ruumi ja ilmuvad tavaliselt põhiloo kõrval kitsas veerus või nende tekstide konkreetsel lehel. Teie laused peaksid olema lühikesed ja lihtsa ülesehitusega, et saada lugejatele paindlik ja selge lugemistekst.

Veerg peaks olema struktureeritud järgmiselt:

  • Teksti esimeses lõigus tuleb esitada teema, millest artiklit ja selle lõputööd käsitletakse.
  • Järgmistes lõikudes töötatakse välja argumendid, mis toetavad kolumnisti väitekirja; Võib lisada positiivseid, negatiivseid aspekte ja sama arvamuse.
  • Äärmiselt oluline on lisada järeldus kirjaniku mõtete ja ideedega, millega tekst lõpeb.

Kolumnist peab olema piisavalt suuteline lugejat veenma ja mõjutama selleteemalisi mõtteid, selleks peab ta kasutama kõiki vahendeid, mida ta keele ja veendumuste jõu abil haldab.

Huvitavad Artiklid

Suveräänsus

Suveräänsus

Selgitame teile, mis on suveräänsus ja mis on muu hulgas selliste autorite nagu Jean Bodin järgi mõiste suverään. Suveräänsus on riikidele iseloomulik. Mis on suveräänsus? Suveräänsuse kontseptsiooni seostati üldiselt poliitilise teooria ulatusega . Autorid, nagu Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, on paljude hulgas pühendanud suure osa oma tööst kas otsesõnu või mitte. Suveräänsuse all

Vereringesüsteem

Vereringesüsteem

Selgitame, mis on vereringesüsteem ja selle peamised funktsioonid. Lisaks sellele koostisosad ja selle võimalikud haigused. Vereringesüsteem võimaldab erinevate toitainete ülekandmist. Mis on vereringesüsteem? "Vereringesüsteem" või "vereringesüsteem" on keeruline sisemine transpordimehhanism, millel on erinevatel mõõtmetel elusolendite keha ja mis võimaldab teisaldada erinevaid toitaineid, regulatiivseid aineid, kaitsemehhanisme, mis mikroorganismid ja muud põhiained kogu organismis, samuti toksiinide, metaboolsete kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumine nende kõrvaldamis

Jutustaja peategelane

Jutustaja peategelane

Selgitame teile, milline on peategelase jutustaja ja kuidas ta jutustab loo. Lisaks näited sellest ja teist tüüpi jutustajatest. Juhtivad peategelased räägivad oma loo täielikult enda teadvustamisega. Mis on peategelase jutustaja? Juhtivat jutustajat mõistetakse kirjanduslikes ja muudes narratiivides esineva narratiivse häälena (jutustajana), kellele antakse ülesanne öelda süžee esimeses isikus (I), võttes endale sama rolli peamise rolli . Teisisõnu: s

Väljundseadmed

Väljundseadmed

Selgitame, mis väljundseade on andmetöötluses ja milleks see on mõeldud. Lisaks näited sellistest seadmetest. Parima tipptasemel väljundseade on arvuti monitor. Mis on väljundseadmed? Arvutustehnikas nimetatakse väljundseadmeteks neid, mis võimaldavad arvutist või arvutisüsteemist teavet ekstraheerida või välja otsida, st tõlkida visuaalne, heli, trükitud või mõni muu olemus. See tähendab, e

Lojaalsus

Lojaalsus

Selgitame, mis on truudus ja kuidas see inimsuhetes areneb. Kuidas uskmatu käitub ja ustavus Rooma jumalana. Ustavus viib lubaduste täitmiseni. Mis on truudus? Ustavus on üks olulisemaid voorusi, mis inimesel peab olema , eriti kui tegemist on stabiilsete ja kestvate armusuhetega. Inimesele truuks jäämine, et inimene otsustas elu jagada, on minimaalne austus, mõistmine ja pühendumus. Uskli

Gregoriuse kalender

Gregoriuse kalender

Selgitame, mis on Gregoriuse kalender ja selle nime päritolu. Lisaks sellele, kuidas see oli koostatud ja natuke ka selle ajaloost. Gregoriuse kalendrinimi pärineb paavst Gregorius XIII-st. Mis on Gregoriuse kalender? Seda nimetatakse Euroopa algse kalendri Gregoriuse kalendriks, mis on kogu maailmas praegu aktsepteeritud, kuna see asendas Julia kalendri aastal 1582.