• Monday May 17,2021

Arvamusartikkel

Selgitame, mis on arvamusartikkel ja millisesse žanrisse see kuulub. Lisaks, mis keelt ja ülesehitust see tekst kasutab.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatud Interneti-portaalides.
  1. Mis on arvamusloom?

Arvamusartikkel, tuntud ka kui arvamusveerg, on tekst, mille eesmärk on tõstatada avaliku arvamuse vastu huvi teemadel või Esimese inimese probleemid.

Inimesed, kes kirjutavad neisse tekstidesse oma vaatepunkti, on tavaliselt silmapaistvad tegelased või kellel on nende erialadel teatav tähtsus; need võivad olla näiteks poliitika, majanduse või kirjadega seotud inimesed. Neid inimesi hakatakse nimetama kolumnistideks.

Arvamusartiklid ilmuvad tavaliselt ajalehtedes või teatavates Interneti-portaalides ning inimesed, kes neid loovad, töötavad tavaliselt iga meedia jaoks, milles nad ilmuvad.

Nagu me ütlesime, saavad need tekstid käsitleda mis tahes teemasid, mida suhtleja peab vajalikuks jagada, ja nende peamine eesmärk on mõjutada nende arvamust lugejates, et nad saaksid jõuda oma järelemõtlemiseni selle põhjal, mida Nad loevad .

Vastuvõtja tähelepanu köitmiseks ja nende lugemise kiireks ja hõlpsaks muutmiseks on kasutatav keel tavaliselt lihtne ja lugejatele tuttav . Vaatamata spetsiaalsetes ajalehtedes viibimisele ei ole arvamusartiklitel tavaliselt mingisuguseid piiranguid, kui otsustatakse, kuidas adresseerida valitud teema

See võib teid teenida: ajakirjanduslik tekst.

  1. Arvamusartikli žanr

Arvamusteose võib liigitada kirjandusžanriks.

Selle kohta, millisesse žanrisse seda tüüpi tekst kuulub, on teatud poleemikat. Mõni spetsialist leiab, et arvamusartikkel kuulub ajakirjandusžanrisse, kuna see paljastab teema ja annab oma arvamuse ajakirjanduse ja teabega seotud kontekstis.

Ehkki see ei vasta loo tunnustele, on sellel siiski teatud sarnasusi, kuna selle teemad käsitlevad tavaliselt aktuaalseid probleeme.

Selle asemel võib seda kirjeldada ka kirjandusžanrina, kuna see pole uudis, vaid on lihtsalt tekst, kus kirjanik kajastab ja annab oma arvamused konkreetsel teemal.

Arvamusartikkel ei keskendu uudiste faktidele, vaid sellele, mida see inimene mõtleb ja mõtleb.

  1. Arvamusartikli keel ja ülesehitus

Arvamusartiklid hõivavad ajalehtedes tavaliselt lühikese ruumi ja ilmuvad tavaliselt põhiloo kõrval kitsas veerus või nende tekstide konkreetsel lehel. Teie laused peaksid olema lühikesed ja lihtsa ülesehitusega, et saada lugejatele paindlik ja selge lugemistekst.

Veerg peaks olema struktureeritud järgmiselt:

  • Teksti esimeses lõigus tuleb esitada teema, millest artiklit ja selle lõputööd käsitletakse.
  • Järgmistes lõikudes töötatakse välja argumendid, mis toetavad kolumnisti väitekirja; Võib lisada positiivseid, negatiivseid aspekte ja sama arvamuse.
  • Äärmiselt oluline on lisada järeldus kirjaniku mõtete ja ideedega, millega tekst lõpeb.

Kolumnist peab olema piisavalt suuteline lugejat veenma ja mõjutama selleteemalisi mõtteid, selleks peab ta kasutama kõiki vahendeid, mida ta keele ja veendumuste jõu abil haldab.

Huvitavad Artiklid

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis oli nende lugude päritolu. Väärtuste edasiandmine ja loo omadused. Loo eesmärk on saavutada lugejale silmatorkav mulje. Mis on lugu? Lugu on teatud tüüpi kirjanduslik jutustus, millel võib olla üks autor või mitu , lugu, mis on koostatud järjestikuste faktide jutustamise kaudu, võib olla põhineb tegelikel sündmustel või võib olla ka fiktiivne (autori leiutatud) . Termin pärine

Neuron

Neuron

Selgitame, mis on neuron ja millised on selle peamised funktsioonid. Lisaks tüübid, mis on olemas ja kuidas on nende struktuur. Neuronid kontrollivad organismi vabatahtlikke ja tahtmatuid funktsioone. Mis on neuron? See on tuntud kui "neuron" (kreeka keeles ne ron , vave või nervio ) väga spetsialiseerunud rakutüübile , mis moodustab närvisüsteemi, mis vastutab organismi vabatahtlike ja tahtmatute funktsioonide kontrolli eest. Neuron

Termodünaamika seadused

Termodünaamika seadused

Selgitame teile, millised on termodünaamika seadused, mis on nende põhimõtete päritolu ja nende peamised omadused. Termodünaamika seadused aitavad mõista universumi füüsikalisi seadusi. Millised on termodünaamika seadused? Termodünaamika seadustest või termodünaamika põhimõtetest rääkides viitame selle füüsika haru kõige elementaarsematele formulatsioonidele , keda huvitab nimetus (kreeka kreeka keelest) termosed, kalor ja dünaamikad, energia, jõud ) soojuse ja teiste teadaolevate energiavormide dünaamikas. Need termodünaamika

Kognitiivne

Kognitiivne

Selgitame, mis on kognitiivne ja mida kognitiivne psühholoogia tähendab. Lisaks selle nõrgad kohad ja erinevused biheiviorismiga. Kognitiivne psühholoogia analüüsib, kuidas teadmisi toodetakse. Mis on kognitiivne? Sõna kognitiivne pärineb kognitiivsest tunnetusest , mis tähendab teadmist . Nii viitavad nii kognitiivne psühholoogia kui ka kognitiivsed protsessid võimele tunnetada meelte kaudu ja põhjusele, mis kõigil indiviididel on. Mõistet kog

Ksenofoobia

Ksenofoobia

Selgitame, mis on ksenofoobia, millised on selle põhjused ja näited. Lisaks selle suhe rassismi ja diskrimineerimisega. Ksenofoobia päritolu võis oletada inimtsivilisatsiooni alguses. Mis on ksenofoobia? Seda nimetatakse "ksenofoobiaks", et karta, põlgata või vihkata inimesi, kes on pärit nende omast erinevast rahvast või kultuurist , see tähendab välismaalastest, sealhulgas nende kultuurilised ilmingud, keel või mis iganes Sidus välismaalasega. "Ksen

Lihasööjad loomad

Lihasööjad loomad

Selgitame teile, millised on lihasööjad loomad, kuidas neid klassifitseeritakse ja mille poolest nad erinevad taimtoidulistest ja kõigesööjatest. Lihasööjad on tarbijad, kes toituvad teistest loomadest. Mis on lihasööjad loomad? Lihasööjad või zoofagoous loomad on organismid, kes tarbivad ainult teiste loomade orgaanilisi aineid . Nad on het